• 848 The Queensway, Etobicoke, ON M8Z 1N7
  • 4162521566

VITELLO PIZZAIOLA

Categories:

veal with asiago cheese, tomato,oregano & black olives

$25.99