• 848 The Queensway, Etobicoke, ON M8Z 1N7
  • 4162521566

Dinner Menu

Sapori d'italia

PRIMI

SECONDI

PASTAS

PIZZAS